دوستان عزیر ارسال بسته ها در کتاب2 به دو صورت انجام می گیرد:

1_ پست پیشتاز: ارسال به سریع ترین شکل ممکن صورت می گیرد که بسته حدود 2 الی 5 روزه به دست شما خواهد رسید.

2_ پست سفارشی: ارسال یکم زمانبر خواهد بود و بسته حدود 7 الی 12 روزه به دست شما خواهد رسید.

 

با تشکر تیم فنی کتاب2